Det har varit lite paus i bygget rent praktiskt, men en del
jiddrande kring barlastplattan har det dock varit, mer om det i kommande inlägg.

Jag och min far har påbörjat bygget av den kombinerade
vaggan och vändramen. Tanken är att fixera skrovet i en ram som vi sedan
”rullar” runt… Det stora kruxet och orosmomentet är att då skrovet ännu bara är
plastat på utsidan, så är det ganska mjukt och kan lätt ändra form eller till
och med knäckas vid rörelser. Mallarna kommer att sitta kvar vid vändningen och
hjälpa till att stabilisera formen tvärs, och kommer också underlätta för att
mäta in alltihop efter vändningen är fullbordad. Nackdelen är att hela
mallkonstruktionen är tung samt att den inte är stabil i längsled utan ganska
”sladdrig”. Jag är ännu osäker på hur hela vändningen skall gå till rent
praktiskt, men det får lösa sig när det är dags!

Delar av ramen kommer efter vändning att utgöra den vagga
skrovet och senare båten kommer att ligga i på land. Den delen konstruerar vi
av hyvlat 4×4 tum trävirke, ihopfogat med 8 mm vagnsskruv och mutter. Alla
delar laskas ihop för att få starka och vridstyva ihopfogningspunkter. Ramens
bottenreglar, utgående från ramens nuläge, fästs ihop med mallarna och deras
fästram av längsgående 2×4 tums reglar. Totalt planerar jag för fyra st ramar
och dessa är placerade där jag i framtiden vill ha vaggan med hänsyn till
invändiga förstärkningar och skott i den färdiga båten, samt givetvis med
hänsyn till barlastplattans placering då den utgör en belastning på skrovet.
Ramen byggs så att den ligger tajt mot skrovet i möjligaste mån. Ramarna
sammanlänkas med såväl krysstag som längsgående balkar för att de skall klara
vridkrafter och för att de skall samverka.

Min far, Bo Hagberg, sågar delar till vaggan.

De första två av de planerade fyra delarna av ramen och vaggan på plats.

Nedlagd byggarbetstid: 455 timmar.

(I “nedlagd byggarbetstid” ingår inte planering,
inköp, transporter eller legoarbeten.)