Den frästa modellen/gjutpluggen för barlastplattan är hämtad
och placerad på skrovet i ungefärligt läge. Det ser riktigt bra ut! Nu kan vi
arbeta vidare med fenan och vara förvissade om att den kommer att passa ihop med
den blivande barlastplattan i bly. Modellen är, som jag skrivit om tidigare,
cnc-fräst ur fem block bestående av limmade mdf-skivor, därav ränderna som syns
på bilderna. Fräsningen gjordes av Joakim Olsson, Gotlands Snickeri.

Vi har också arbetat vidare med vaggan men inga stora
nyheter att rapportera om där.

Modellen på ungefärlig plats på skrovet, sett framifrån med urtaget för centerbordet i framänden.

Modellen på plats från sidan.

Nedlagd byggarbetstid: 476 timmar.

(I “nedlagd byggarbetstid” ingår inte planering, inköp, transporter eller legoarbeten.)