Fenans konstruktion är och har varit en svår nöt att knäcka. Dessutom har en hel del annat arbete gjort att framdriften i båtprojektet inte varit den bästa.

Med två 900-gramsvävar laminerades en plan plastskiva upp. Ur denna sågade vi ut två skivor efter kartongmallarna av fenan. Fördelen med denna metod är att vi kan bygga upp fenan av dessa skivor och sedan använda dessa att laminera upp fenan mot. Eftersom skivorna är av samma material som fenan i övrigt gör det inget att dessa lämnas kvar som en del av konstruktionen.

Det svåraste att få till är fenans form som dessutom skall stämma med den gjutna blyplattans form. Idealet är att man inte i formen kan se övergången från bly till glasfiber. Fenans form förändras med dess längd i alla tre riktningarna vilket innebär att plastskivorna vrids. I botten av fenan skall en plattstång av brons monteras. Plattstången har bestämda mått och dessa skall räknas in, stångens bredd ändras inte så som fenans bredd gör. Lite svårt att förklara. En annan viktig egenskap hos fenan är att den skall vara rak och sitta i skrovets mitt, trivialt krav men svårare att uppnå.

Vi tror hur som helst att vi funnit en metod för hur vi skall göra.

Fenan provisoriskt ditsatt, uppbyggd av de två glasfiberskivorna.

Nedlagd byggarbetstid: 432 timmar.

(I “nedlagd byggarbetstid” ingår inte planering, inköp, transporter eller legoarbeten.)