Nu har vi tagit ur mallarna ur skrovet och för första gången
kan man ”knalla omkring” och få en känsla för storleken invändigt. Blir säkert
bra.

Tillsvidare spar vi mallarna ihopsatta för att kunna använda
som mallar(!) till skott och övrig inredning.

Nedlagd byggarbetstid: 556 timmar.

(I “nedlagd byggarbetstid” ingår inte planering, inköp, transporter eller legoarbeten.)