Fler lager epoxi och glasfiber har lagts på fenan som börjar se stabil ut. Ytterligare lager skall lamineras på och sedan måste formen justeras så att den blir rak och fin och hydrodynamiskt bra. Den svarta struten på bilden är bakdelen av det rostfria propelleraxelröret som har en monterad plaststrut för att optimera vattenflödet kring propellern.

Nu är det 3-4 plusgrader i arbetslokalen, därav plasttältet för att kunna värma enbart den del vi arbetar på.