Grundläggande hårdvarukompatibilitet har kartlagts och testkörningar på systemnivå görs.