Blog Image

Byggblogg

Om byggbloggen

Den här byggbloggen handlar om byggandet av en segelbåt. För mer information se Sverker.org

Mallarna väck – det är vår!

Mallar Posted on Mon, May 07, 2018 17:27:06

Nu har vi tagit ur mallarna ur skrovet och för första gången
kan man ”knalla omkring” och få en känsla för storleken invändigt. Blir säkert
bra.

Tillsvidare spar vi mallarna ihopsatta för att kunna använda
som mallar(!) till skott och övrig inredning.

Nedlagd byggarbetstid: 556 timmar.

(I “nedlagd byggarbetstid” ingår inte planering, inköp, transporter eller legoarbeten.)Mallarna riggade och klara!

Mallar Posted on Tue, April 29, 2014 10:31:55

Nu är första delmomentet i bygget klart. Alla 20 mallar är resta och fixerade på sin plats.

De främre fem mallarna får stöd av en övre balk som framförallt har till uppgift att stabilisera mall nr 1 och 2, som saknar stöd av de två sidobalkarna då skrovet här helt enkelt är så smalt. Mallarna står med ett c-c avstånd på 610 mm.
De främre mallarna och deras stödjande övre balk.

Invägning och inmätning med laserpass.

Vy över samtliga 20 mallar.

Mallarna invändigt akterifrån. Man kan nästan tro det är någon slags fraktalbild.

Nedlagd byggarbetstid: 75 timmar.
(I “nedlagd byggarbetstid” ingår inte planering, inköp, transporter eller legoarbeten.)Fler mallar

Mallar Posted on Fri, April 25, 2014 21:02:59

Efter några felmätningar, ändring, fler felmätningar, ändring igen, så hade jag också otur när jag tänkte, vilket sammantaget har lett till en hel del merarbete.

Nu är dock mallarna 20 till 4 uppsatta och endast tre mallar återstår, sedan måste allt noggrannt kontrollmätas och vägas in på alla möjliga ledder med laserpasset för att se att denna del av arbetet kan betraktas som avslutad.

Det är en smula fascinerande att se skrovformen materialiseras i skala 1:1.
Bill Hagberg betraktar resultatet av vårt arbete denna dag.

Nedlagd byggarbetstid: 65 timmar.
(I “nedlagd byggarbetstid” ingår inte planering, inköp, transporter eller legoarbeten.)Uppvägning av balkar och montering av mallar.

Mallar Posted on Sat, April 19, 2014 21:09:20

Så var det äntligen dags för lite framåtskridande i projektet.

Första steget inför monterandet av mallarna var att placera ut ramverket/balkarna. Balkarna fixerar mallarna i såväl vertikalled som horisontalled och därför är det mycket viktigt att dessa hamnar i rätt läge. Första momentet var att placera ut dessa tre parallella balkar bredvid varandra på inbördes rätt avstånd. Det andra momentet var att med hjälp av ett laserpass finna det varken plana eller vägräta golvets högsta punkt. Efter att denna var funnen var det dags att väga upp samtliga balkar så att dessa kom helt vågrätt och genom att bygga under med distanser, plankstumpar och masonitbitar, fixera balkarna i det läget. Samtliga infästningspunkter för mallarna vägdes upp, totalt 60 st, det vill säga 20 mallar med tre fästpunkter vardera.
Invägning av balkarna, min far Bo Hagberg, hjälper till.

När balkarna tycktes korrekta var det dags att montera första mallen. Av praktiska skäl som mest handlade om hur mallarna stod sorterade, började vi med mall nummer 20, det vill säga den aktersta mallen. Den lyftes på plats och glädjande nog passade den på balkarna som hand i handske och vi kunde till och med släppa den och den stod kvar, utan att vara fastsatt. Den fästes med en skruv i varje balk och stöttades med två strävor för att fixera den i lodrätt position. Därefter lyftes mall nummer 19 på plats. Samma procedur med fästande i balken men nu kunde vi dessutom binda samman mall 19 och 20 sinsemellan med tre distansbitar. Dags för mall nummer 18 och samma procedur. Genom att mallarna sitter fixerade i balkarna och därefter i varandra så blir hela konstruktionen tämligen stabil och orubblig vad gäller förskjutning av vinklar, det är iallafall förhoppningen.
Mallarna nummer 18 – 20 monterade, det vill säga de tre aktersta mallarna.

Glad Påsk!

Nedlagd byggarbetstid: 42 timmar.
(I “nedlagd byggarbetstid” ingår inte planering, inköp, transporter eller legoarbeten.)Balkarna/ramen är klara

Mallar Posted on Sun, January 05, 2014 17:46:55

Nu är arbetet med balkarna/ramen klart. Dessa balkar kommer att sammanbinda och fixera mallarna i rätt position. Balkarna är hyvlade för att vara så raka som möjligt och har dimensionen 40×90 mm. Balkarna består av tre sammanfogade segment till en längd av 12600 mm. Därtill kommer en extra mittbalk som fixerar de fem främre mallarna. Mer om detta när monteringen av mallarna börjar.Bilden visar arbetet med balkarna och fästena för mallarna.

Nedlagd byggarbetstid: 36 timmar.
(I “nedlagd byggarbetstid” ingår inte planering, inköp, transporter eller legoarbeten.)Fortsatt arbete med mallarna

Mallar Posted on Mon, December 30, 2013 14:01:19

Nu är alla 20 mallar ihopsatta och balkarna/ramen som skall hålla mallarna på plats, är påbörjade.
Bilden visar samtliga mallar och framför dem de påbörjade balkarna.

Nedlagd byggarbetstid totalt: 22 timmar.
(I “nedlagd byggarbetstid” ingår inte planering, inköp, transporter eller legoarbeten.)Sammanfogning av mallar

Mallar Posted on Sun, December 15, 2013 21:06:40

Med mallarna på plats i bygglokalen var det dags för det första arbetsmomentet: sammanfogning av mallarna.

Mallarna består, beroende av storlek som i sin tur beror av var i skrovet de skall sitta, av en del upp till fyra delar som måste sammanfogas för att bilda en färdig mall. Delarna läggs ut plant på golvet och fixeras av urfrästa kopplingar som passar precis i urfräsningarna i malldelarna. Kopplingarna ser ut som förvuxna delar från barnens BRIO-järnväg i trä. Se bilder.
Lina sammanfogar mallar.Två delar mall och några kopplingar. Passningen är så precis att inte ett hårstrå får komma emellan.Inte alltid så lätt att få kopplingarna på plats. Vi noterade några förluster under arbetet.Så blev resultatet, inget lim, bara en otrolig passform.De tio första mallarna ihopsatta.

Nedlagd byggarbetstid: 8 timmar.
(I “nedlagd byggarbetstid” ingår inte planering, inköp, transporter eller legoarbeten.)Mallarna är klara

Mallar Posted on Fri, December 13, 2013 11:43:22

Mitt under stormen Sven var jag och Lina och hämtade byggmallarna och körde dem till bygglokalen. Kallt, blött och blåsigt men så bygger vi också en båt som skall tåla det mesta!

Mallarna är CNC-frästa ur 19 mm tjocka MDF-skivor enligt principskissen nedan. 36 skivor gick åt och beslutet att låta fräsa dem känns i efterhand än mer rätt. Alternativet hade varit att handsåga/sticksåga. Precisionen hade blivit sämre, tid hade det tagit och blåsorna i händerna hade blivit många.Principskiss för hur mallarna är frästa ur skivorna.

Eftersom mallarna är större än en MDF-skiva måste de sammanfogas efteråt, likt ett pussel. Mallarna är 20 st till antalet och utformade som skissen visar nedan. Dessa mallar gäller endast skrovet, mallarna för däcket blir en senare fråga.Lastning av mallarna.

Mallarna väl surrade och förpackade inför transporten till bygglokalen.

Stort tack till Mattias Dahlbeck på Gotland Yard för ett bra arbete med mallarna samt goda idéer och råd.Next »