I tidningen På Kryss nr 8-2013 finns en 3 sidor lång artikel om projektet, skriven av Ann-Kristin Agesund.